ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 4C

Hodnocení diamantů, založené na profesionálním posudku, se začalo používat v návaznosti na prudce rostoucí trh s diamanty. GIA (Gemological Institute of America) v USA roku 1935 založil Gem Trade Laboratory, Gubelinova laboratoř v Lucernu vydává certifikáty od roku 1940, v roce 1961 byla založena Mezinárodní organizace sdružující výrobce a prodejce drahých kamenů, šperků a perel CIBJO a v roce 1976 založila Oddělení pro certifikaci Vysoká rada pro diamanty (Hoge Raad voor Diamanten) HRD.

Při hodnocení a certifikaci diamantů se posuzují základní parametry diamantů jako brus (cut), váha (carat), čistota (clarity) a barva (color), které mají zásadní vliv na cenu diamantu.

Tyto parametry se označují 4C.

Dále mohou být v certifikátech údaje o rozměrech, fluorescenci, mapa vnitřních a vnějších charakteristik atd.

Pro dokonalé pochopení systému hodnocení diamantů doporučujeme celosvětově uznávanou učebnici Vereny Pagel- Theisen Diamond Grading ABC, která byla vydána v českém překladu Ing. Ladislava Klabocha – DIAMANTY: Příručka hodnocení diamantů..

CUT – BRUS DIAMANTU

Moderní briliantový brus je založen na optických výpočtech se zaměřením na maximální krásu kamene, která je výsledkem brilance a disperze.

Briliantový brus má kulatý obrys a skládá se z koruny ( 32 faset + tabulka) a pavilonu

( 24 faset + možná kaleta)

Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání sledovaného kamene s ideálními proporcemi a symetrií matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosti symetrie jsou definovány jako vady brusu). Odchylky od takového modelu jsou značeny jako kvalita brusu, pro kterou se používá stupnice: very good, good, fair a poor. Některé laboratoře pro nejlepší diamanty mají kategorii excellent či ideal cut. Konečné provedení brusu se nazývá finishing.

Efekt “Hearts and arrows” (Srdce a šípy) vznikne při velmi kvalitním vybroušení briliantu. Můžete tak na briliantu vidět obrazec výše zmíněného názvu.

COLOR – BARVA DIAMANTU

Diamant se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě nejčastěji se po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou.

Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z.

Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy.

Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy standartní podmínky pozorování např. Normalizované světlo o 5000/5500 K (D55),  a standartní postupy pro zařazení pozorovaného kamene od určitě barevné třídy.

MEZINÁRODNÍ BAREVNÉ STUPNICE HRD, GIA, CIBJO

(1)       (2)
Prvotřídně bílý + D RIVER
Prvotřídně bílý E
Velmi bílý+ F Top Wesselton
Velmi bílý G
Bílý H Wesselton
Lehce tónovaný bílý I Top Crystal / Crystal
J
Tónovaný bílý K Top Cape
L
Lehce zbarvený  (3) M From Cape to Yellow
1 – lehce nažloutlý, 2 – nažloutlý,

3 – lehce žlutý, 4 – téměř žlutý

Z
Barevné diamanty
(1) Nomenklatura GIA

(2) Dočasné používání do roku 1990

(3) Možná další dělení ( tónová škála 1,2,3,4 )

Fancy color se nazývají diamanty s intenzivním zabarvením

Fluorescence

Při ozáření diamantu UV světlem vyzařují některé kameny zbarvené světlo.

Stupně: žádná – slabá – střední – silná  (none – slight – medium – strong)

 

CARAT – VÁHA DIAMANTU

Hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech – mezinárodně se užívá zkratky „ct”. Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9.

1 ct = 200 mg = 0.2g

Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.

Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061

Jednotka karát pochází ze středověkých tržišť, kde se jako váhová jednotka pro obchodování z drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování, používala semena svatojánského chleba. Semena svatojánského chleba měla tu vlastnost, že všechna vážila stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát.

CLARITY – ČISTOTA DIAMANTU

Čistota je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném diamantu.

Tyto nehomogenity mohou být vnitřní charakteristiky – nazývají se inkluze (tmavý „uhlík”, bílý „led”, praskliny, atd.) -, které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním nebo je nebylo možné opracováním odstranit.

 

Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením.

MEZINÁRODNÍ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTU

LC (Loupe-Clean) nebo IF ( Internal Flawless)

Čistota diamantu je označená „čistý pod lupou” (loupe-clean), pokud za stanovených podmínek diamant splňuje podmínku absolutní průhlednosti bez inkluzí.

VVS* (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2)

Velmi velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10x.

VS* (Very Small) (VS 1,VS 2)

Velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10x.

SI* (Small Inclusions) ( SI 1, SI 2)

Malé inkluze snadno zjistitelné lupou s 10násobným zvětšením, ale neviditelné pouhým okem z korunové strany brusu.

PI (Pique)

Střední inkluze bez problémů viditelné při zvětšení 10x a obtížně viditelné pouhým okem z korunové strany brusu, nerušící brilanci.

P II (Pique II)

Velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, lehce snižující brilanci diamantu.

P III (Pique III)

Velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, které snižují brilanci diamantu.

*) Další dělení oddělení VVS, VS a SI do dvou pododdělení 1 a 2 může být užito pouze pro velikost kamenů 0.47 ct a větší.

Termíny „pure”, „pure to eye”, „comercial pure” nebo jiné zavádějící výrazy nebo definice jsou nepřístupné.